راه‌اندازی کرسی علمی “پروفسور سمیعی” و “مریم میرزاخانی” در ایران

راه‌اندازی کرسی علمی “پروفسور سمیعی” و “مریم میرزاخانی” در ایران

دکتر نصرت الله ضرغام  افزود: ما دو کاندید برای اعطای دو کرسی جدید در بنیاد ملی علم و فناوری ایران علم داریم. با پروفسور سمیعی صحبت شده و ایشان گفته است با کمال میل و افتخار می پذیرد. اما در مورد پروفسور مریم میرزاخانی ما تبریک گفته ایم و بنا داریم که با وی تماس […]

ادامه مطلب ...