رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه  مجمع در یزد گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد نظام برای رسیدن به اقتدار اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع، دکتر محمد ابراهیم مداحی در ابتدای سخنرانی خود در جمع مدیران ارشد استان یزد با طرح این سوال که «زندگی  با قدرت چه رابطه ای دارد ؟» گفت: زندگی انسان با تلاش و اجتهاد علمی، کوشش و جهاد علمی و لطافت و آرایه های هنریمعنی پیدا می کند.

00045789909

00045789909

رئیس دبیرخانه دائم اقتصاد مقاومتی افزود: جهان دانی یا بینش، جهان داری یا دانش و توانش یا جهان آرایی منجر به قدرت می شود.

مداحی به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: معظم له فرمودند: «ملّت ایران باید خود را قوی کند؛ این حرف من است. حرف، درباره ی اقتدار ملّی است. من عرض میکنم به ملّت عزیزمان که اگر ملّتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت، به او زور میگویند ؛ اگر ملّتی قوی نباشد، با جگیران عالَم از او باج میگیرند، از او باج میخواهند؛ اگر بتوانند به او اهانت میکنند؛ اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادّی اداره میشود، همین است؛ هر که احساس قدرت بکند، نسبت به کسانی که در انها احساس ضعف میکند، زورگویی خواهد کرد».

وی افزود از این فرمایش و سایر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بر می آید که ما به دنبال افزایش قدرت ملی هستیم تا پیشرفت و افزایش کارٓامدی را شتاب بخشیم و در برابر ادامه دشمنی ها و تهدیدات با بازدارندگی به تهدیدات پاسخ دهیم.

مداحی ادامه داد: در مذاکرات هسته ای، اقتدار ملی پشتوانه ای برای چانه زنی است و در صورت ادامه تحریم های اقتصادی، حل مشکلات از طریق افزایش قدرت و مشارکت فراگیر مردم امکان پذیر می شود.